previous arrow
next arrow
Slider

DÂN AN LUẬT SƯ

Dan An Lawyer’s officeBringFaith to you

Thành lập năm 2007, Văn phòng Luật sư Dân An là tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu cho khách hàng: tham gia tranh tụng, bào chữa, bảo vệ, đại diện, tư vấn, soạn thảo, cung cấp biểu mẫu, hợp đồng, văn kiện liên quan đến pháp luật cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trên bước đường đi đến thành công, phát triển hoặc đôi khi chỉ là ước mơ về một điều tưởng như giản dị, an hòa nhưng cuộc sống cũng đã đặt ra những khó khăn, trở ngại buộc chúng ta phải vượt qua, bỏ qua. Trong đó có cản ngại từ pháp luật, từ con người thực thi pháp luật, từ quan điểm, nhận thức pháp luật, cơ chế vận hành…

Dân An Luật sư nguyện mang hết: Tâm – Tài – Trí - Lực đồng hành, bảo vệ khách hàng. Phương châm của chúng tôi là: Lợi ích của Luật sư chỉ có khi quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng đã được đảm bảo. Tôn chỉ của chúng tôi là: Mang niềm tin đến cho bạn.