Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã có công văn chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá, luật sư trên địa bàn tỉnh thực hiện một số biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện “5K” trong phòng, chống dịch tại văn phòng Luật sư Dân An.

Theo công văn chỉ đạo, người đứng đầu các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá, luật sư trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với những nội dung công việc nào có thể thực hiện được gián tiếp qua điện thoại, bưu chính, Internet… thì đẩy mạnh sử dụng hình thức thực hiện thông qua các phương tiện này.

Sở Tư pháp yêu cầu các cơ sở phải bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để báo cáo Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Được biết, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 16 cơ sở hành nghề công chứng, 6 tổ chức và hai văn phòng đại diện về đấu giá, 19 tổ chức hành nghề luật sư tập trung chủ yếu tại TP Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *