(LSVN) – Trong 03 ngày, từ ngày 21 – 23/11/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh Châu Âu, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức hội thảo để hoàn thiện bộ tài liệu “Kỹ năng hành nghề Luật sư chuyên sâu hỗ trợ pháp lý cho người chưa thành niên liên quan đến pháp luật, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới”. Trên 40 Luật sư đến từ nhiều tỉnh thành phố đã cùng chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, trao đổi hoàn thiện bộ tài liệu do nhóm chuyên gia, Luật sư soạn thảo, trình bày. 

Các Đại biểu tham dự Hội thảo.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết: Trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn về việc cần có một bộ tài liệu với chất lượng cao, chuyên sâu phục vụ hoạt động của Luật sư, hoạt động của chuyên gia cũng như hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy liên quan đến kỹ năng của Luật sư khi tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ cho người chưa thành niên phạm tội, người chưa thành niên là tội phạm, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới. Bộ Tư pháp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Âu đã mời các Chuyên gia, Luật sư có nhiều kinh nghiệm biên soạn cuốn tài liệu, để bộ tài liệu thật sự đạt chất lượng cao, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động mời các Luật sư đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước và là những người có nhiều năm kinh nghiệm, có kỹ năng, tâm huyết thực hiện các vụ án, vụ việc liên quan đến trẻ em và bạo lực giới để góp ý, phản biện hoàn thiện bộ tài liệu, thành Bộ tài liệu chính thống sử dụng trong toàn quốc.

Ông Sergiu Rusanovschi, Chuyên gia pháp lý về quyền trẻ em, đại diện của Dự án UNICEF, đơn vị đồng chủ trì và tài trợ khẳng định Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam. Thời gian tới, sau khi được biên soạn lại thành bộ tài liệu hoàn chỉnh, bộ tài liệu sẽ được sử dụng thành tài liệu tại nhiều hội thảo, hội nghị trong cả nước.

Trong 03 ngày làm việc, các Luật sư đã tập trung thảo luận, góp ý từng phần của bộ tài liệu. Các đại biểu thống nhất đánh giá cao phần nội dung giới thiệu của đại diện UNICEF về Tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam về người chưa thành niên vi phạm pháp luật, người chưa thành niên là nạn nhân của vi phạm pháp luật, và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới.

Bộ tài liệu đã tập hợp, cung cấp và giới thiệu các quy định của pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam về trẻ em và quyền trẻ em, cung cấp kiến thức rất chuyên sâu về các giai đoạn hình thành, phát triển về nhận thức, về cảm xúc, về ngôn ngữ, về đạo đức, về trí nhớ, sự phát triển của não bộ, về quá trình tiếp nhận, xử lý và tiết lộ thông tin của trẻ em; đánh giá và làm rõ tác động, hậu quả trực tiếp, lâu dài của hành vi xâm hại đối với trẻ em; nhận diện và cung cấp các kỹ năng, cách thức thực hiện tham vấn với trẻ em có hiệu quả theo kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; nêu và giới thiệu các biện pháp trên thế giới về sắp xếp phù hợp với trẻ em trong quá trình xét xử tại Tòa án; kinh nghiệm của việc sử dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng cho trẻ em,…

Các Luật sư đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi, phản biện, góp ý hoàn thiện phần tài liệu về kỹ năng về hỗ trợ về bạo lực giới đối với phụ nữ và kỹ năng của Luật sư trong việc hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới do Chuyên gia Bùi Thu Hằng trình bày. Phân tích, đánh giá, tìm ra các đặc điểm riêng về tâm, sinh lý, nhận thức… của nhóm đối tượng, từ đó đòi hỏi Luật sư phải có phương pháp riêng với sự am hiểu, cảm thông, chia sẻ sâu sắc đối với nạn nhân của bạo lực giới khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của Luật sư.

Các Luật sư đồng nghiệp đã tập trung trao đổi, hoàn thiện phần tài liệu về Kỹ năng của Luật sư trong tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên là nạn nhân của việc vi phạm pháp luật do Luật sư Nguyễn Thị Vân Hằng trình bày; phần tài liệu về  Kỹ của Luật sư trong tư vấn, bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật do Tiến sỹ, Luật sư Phan Thông Anh trình bày. 

Luật sư Trần Văn An và Luật sư Trương Thị Hòa.

Rất nhiều ý kiến, kinh nghiệm đã được các Luật sư đưa ra để thảo luận, góp ý cho nhóm tác giả. Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh) trình bày về “sáu chữ T” người Luật sư tư vấn cần tuân thủ là: Tiến trình – Tương tác – Thấu hiểu – Tự quyết. Với kinh nghiệm nhiều chục năm hành nghề, Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng việc tư vấn phải đảm bảo và tuân thủ một tiến trình cụ thể. Trong trường hợp hoạt động tư vấn đối với nhóm khách hàng là người yếu thế là phụ nữ, trẻ em thì tiến trình này cần đặc biệt chú ý đến đặc điểm về tâm, sinh lý, nhận thức, giới tính của đối tượng, người Luật sư cần thể hiện sự thân thiện, gợi mở với nhóm đối tượng nhưng không được vượt qua các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tư vấn.

Hoạt động tư vấn cần sự tương tác trao đổi giữa người tư vấn và đối tượng được tư vấn, sự tương tác, trao đổi giữa Luật sư và khách hàng cần có sự thấu hiểu của cả hai bên. Kết quả của hoạt động tư vấn người Luật sư không được tự quyết thay cho khách hàng mà chỉ là người gợi mở phương án để khách hàng quyết định và lựa chọn. Bộ tài liệu cần nêu bật tính chất cao cả, nhân văn của nghề luật sư qua đó cũng cần làm rõ trách nhiệm của người Luật sư luôn phải ý thức, nhận thức và có sự cảm thông sâu sắc trước nhóm khách hàng là phụ nữ, trẻ em có liên quan đến pháp luật khi hành nghề.

Giáo sư, Tiến sỹ, Luật sư Đỗ Ngọc Quang (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đưa ra quan điểm bộ tài liệu cần đi vào các kỹ năng chuyên sâu của từng giai đoạn tố tụng, với từng nhóm đối tượng cụ thể với các hoạt động nghiệp vụ cụ thể từ đó có thể có bộ tài liệu mang tính chất cầm tay chỉ việc cho các Luật sư mới vào nghề học tập.

Luật sư Huỳnh Tho (Đoàn Luật sư Lâm Đồng), Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh (Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế) với nhiều ý kiến đóng góp rất chất lượng vào từng phần của tài liệu bằng những kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm nghề nghiệp. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội Trưởng chi hội Luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM nêu và đề cập một loạt các vụ việc Luật sư đã, đang thực hiện, và thiệu kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn,  cách thức bảo vệ rất hiệu quả của Luật sư để góp ý, hoàn thiện vào bộ tài liệu.

Góp ý về nội dung tư vấn cho nạn nhân là nữ giới của hành vi bạo lực, Luật sư Trần Văn An (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang) nêu quan điểm bộ tài liệu cần nêu bật trách nhiệm nghề nghiệp của Luật sư trong công tác trợ giúp pháp lý, sự cảm thông, chia sẻ của Luật sư với nhóm đối tượng khi thực hiện vụ việc vì thực tế thù lao của Luật sư đối với loại việc này rất thấp. Các kỹ năng, ứng biến của Luật sư khi tham gia loại vụ việc này cần được lưu ý bổ sung vào bộ tài liệu vì áp lực, đòi hỏi của xã hội đối với Luật sư khi tham gia bảo vệ đối với loại vụ việc này rất cao, chính Luật sư phải có biện pháp tự bảo vệ mình; cần phần loại nhóm đối tượng căn cứ vào đặc trưng trình độ năng lực, tâm lý, nhận thức, tinh thần… của nhóm đối tượng để có phương pháp thực hiện có hiệu quả; cân nhắc, xem xét đánh giá tính chất mâu thuẫn của nạn nhân và người thực hiện hành vi xâm hại vì nhiều khi họ có quan hệ huyết thống, gia đình, phụ thuộc… từ đó quyết định và đưa ra phương án phù hợp nhất cho khách hàng, vì xét cho cùng việc tư vấn của Luật sư chỉ hiệu quả khi phương án đưa ra được khách hàng và xã hội chấp thuận.

Người Luật sư phải nhận diện và xử lý được đầy đủ các vấn đề pháp lý đặt ra của vụ việc, việc đưa ra phương án xử lý phải dựa trên cơ sở pháp luật, phù hợp quy tắc đạo đức xã hội, phù hợp quan hệ xã hội cụ thể của vụ án vụ việc, đặc trưng của mối quan hệ giữa nạn nhân và người thực hiện hành vi vi phạm. Đặc biệt, người Luật sư cần xác định rõ vai trò của Luật sư là xử lý các sự kiện pháp lý, Luật sư có thể sử dụng các biện pháp tâm lý, có thể khai thác tâm lý, thực hiện tư vấn tâm lý, tư vấn về giới…cũng chỉ với mục đích để khai thác thông tin, ổn định tâm lý khách hàng, tạo niềm tin của khách hàng vào pháp luật, vào xã hội từ đó xử lý các sự kiện pháp lý trong vụ việc của khách hàng một cách tối ưu nhất. Người Luật sư không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực khác.

Thảo luận theo nhóm lại Hội thảo.

Tại hội nghị các Luật sư cũng đã đặt ra và cùng trao đổi về nhiều kỹ năng, ứng xử của Luật sư khi tham gia tư vấn, bảo vệ, đại diện, bào chữa cho các đối tượng yếu thế như việc có nên phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông khi bảo vệ cho trẻ em và phụ nữ bị xâm hại hay không? Luật sư bào chữa cho trẻ em có nên chủ động kháng cáo bản án sơ thẩm hay không? Việc các tổ chức đoàn thể, Luật sư đại diện tố cáo người thực hiện hành vi xâm phạm trong khi bản thân trẻ em và người thân không muốn tố giác tội phạm vì mối quan hệ thân thiết hay kỹ năng vượt qua cản ngại, trở ngại từ cơ quan hữu quan trong quá trình Luật sư hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, hay kỹ năng của Luật sư khi tư vấn cho các vụ án nạn nhân nữ có thai do yếu tố loạn luân…

Trong 03 ngày làm việc, tất cả các Luật sư tham dự hội nghị đều đã trực tiếp phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu với mong muốn góp phần tạo ra được bộ tài liệu chuẩn mực có chất lượng cao để tri ân nghề nghiệp, phục vụ xã hội. Và trên hết như lời phát biểu bế mạc hội nghị của Bà Đặng Kim Hoa thay mặt ban tổ chức khi gửi lời cảm ơn chân thành đến các Luật sư đã dành thời gian quý báu tham dự hội nghị: “Qua 03 ngày trực tiếp tham dự đầy diễn biến hội nghị, có thể khẳng định rằng kết quả hội nghị một lần nữa cho chúng ta thấy ngọn lửa nhiệt huyết, trí tuệ cùng trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp của Luật sư đối với nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội của Luật sư Việt Nam luôn rực cháy”. 

Luật sư TRẦN VĂN AN
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *